Totalløsning for bad

Valle VVS & Bygg AS har fagfolk som tegner ditt nye bad etter dine ønsker og behov, helt gratis og uforpliktende. Ta kontakt i dag, så avtaler vi tid for tegning og oppsett!

Lett oppussing eller nytt bad?

I forbindelse med oppussing av bad er det mange fallgruver man kan gå i.
Hvor lenge skal det nyoppussede badet vare?
Hvis det kun er midlertidig frem til full renovering, kan enkle løsninger benyttes.
Da kan det for eksempel legges ny tapet på vegger, legges fliser på belegg, byttes innredning, wc og dusj. Dette hever ikke verdien på huset, men kan gjøre badet litt triveligere.

Hvis badet derimot skal pusses opp med sikte på en varighet over flere år, må det tas høyde for reglene som gjelder for bygging av bad i dag. Vi kaller det nytt bad. Dette er en oppussingsform som øker verdien på huset, for eksempel ved salg.

Mange bygger nytt bad uten å følge kravene. Da kommer de i en situasjon hvor det er brukt mye penger på noe som ikke øker verdien på huset. Det gjøres gjerne i god tro hvor fagfolk er forespurt uten utdypende svar.

La oss ta et eksempel. Kobberrør i vegger på et hus, for eksempel fra 1982, er i utgangspunktet lovlig. Hvis disse ikke byttes ut i forbindelse med oppussing er badet imidlertid å forstå som et bad fra 1982. I en eventuell takst verdsettes badet til kroner 0, fordi det må påregnes fornying av rørsystemet.

Bilde av et Vabene bad
Bilde av et Vabene bad

eReglene for nytt bad

Nytt bad ifølge TEK 17, en byggeteknisk forskrift, stiller krav om fall på gulv, tetthet på membraner/belegg, dokumentasjon og ikke minst at røropplegget er utskiftbart, synliggjør lekkasje og er vannskadesikkert.

Hvis rørene skal være skjult i vegg, må hele røropplegget byttes til rør-i-rør utførelse. Dette er et system som består av et indre- og et ytre rør, samt et fordelerskap. Vannet renner i det indre røret og det ytre røret omslutter så dette. Dersom det indre røret blir skadet, vil det ytre røret fange opp lekkasjevannet og man unngår vannskader.

Selv om det skal bygges nytt bad etter reglene, er det mye man kan gjøre selv. Forskriftene stiller krav, men så lenge disse følges kan du gjøre det selv.

Du kan for eksempel legge baderomsfliser eller plater selv. Dette forutsetter dokumentering i henhold til forskrift. Vær oppmerksom på at du da selv er ansvarlig for utført arbeid, for eksempel med hensyn til forsikring.

I forbindelse med rør- og strømanlegg vil vi på det sterkeste anbefale at det benyttes fagfolk, da ikke riktig utført arbeid kan få store konsekvenser.

En eventuell fremtidig skade vil i forbindelse med forsikring kunne føre til regress mot den som utførte arbeidet. Hvis du gjorde arbeidet selv, kan dette føre til avkortning på skadeerstatning.

Den nye byggetekniske forskriften, TEK 17, kom i 2019. Denne har kun mindre justeringer med hensyn til røropplegg. Der blir det blant annet lov med veggsluk.

Valle VVS & Bygg AS leverer totalentrepriser på nye bad. Vi foretar alt fra befaring og veiledning til utførelse av nøkkelferdig bad.

Vi har ekspertise på alle faggrupper innenfor badbygging, med unntak av elektriker som benyttes som underleverandør. Du trenger bare å forholde deg til èt firma. Dette gir trygghet for at arbeidet utføres fagmessig. Som huseier får du verdiøkningen igjen ved eventuelt salg.

– Vi ble godt ivaretatt i alle faser av prosessen

Jeg jobber i Harstad sentrum og Valle VVS & Bygg AS er lokalisert her i nærheten. Det var egentlig naturlig å ta kontakt med de som var nærmest først. Det hører med til historien at jeg også var i kontakt med andre. Nærheten gjorde ting enklere, men det var ikke avgjørende for at valget falt på Valle VVS & Bygg AS som leverandør.

Kundemottaker Steinar tok godt imot min kone og meg. Han var faglig trygg, imøtekommende og forståelsesfull og satte raskt opp skisser for oss, forslag på hvordan vi kunne løse vårt behov for nytt bad. Vi hadde noen kriterier som vi ønsket oppfylt og vi fikk en løsning som ivaretok våre ønsker på beste måte.

Dette er et Sortlandsfirma med filial i Harstad, men det var overhodet ikke noe problem. Rørleggerne som gjorde jobben for oss møtte tidlig om morgenen og jobbet til sent på kvelden.

Snekkere fra et annet firma var også involvert i utbyggingen, men arbeidet ble gjennomført på en smidig måte, noe vi setter veldig stor pris på.

Vi ble godt ivaretatt i alle faser av prosessen, fra planleggingsstadiet, under gjennomføringen og ikke minst etter at jobben var gjort. Den totale kundeopplevelsen var veldig god. Vi hadde god dialog og kommunikasjon underveis. Firmaet er løsningsorientert og resultatet ble til slutt veldig bra.

Skulle behovet melde seg igjen er rørleggervalget enkelt og om vi en gang velger å selge huset, ja da kan vi støtte oss på en gjennomført god dokumentasjon av det arbeidet som er gjort.

Tusen takk!

Hilsen Odd Sverre Holte

Bilde av et par på sitt nyoppussede bad